H O L I S T I N E N  H Y V I N V O I N T I V A L M E N N U S

Holistinen hyvinvointivalmennus on yksilöllistä, asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevää valmennusta, johon sisältyvät kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin kaikki osa-alueet. Valmennuksen päämääränä on lisätä asiakkaan omaa optimaalista terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa ravinto, lepo, ihmissuhteet, liikunta ja työ. Holistinen hyvinvointivalmennus on itsehoitoa parhaimmillaan!