ITSEHOIDON MERKITYS ARJESSA

At its heart, self-care is simply the ability to be compassionately present with yourself and your needs. // Christy Tending

Joku kysyi minulta kerran, että eikö itsehoito ja omien tarpeiden etusijalle laittaminen ole itsekästä? Päinvastoin, se on välttämätöntä. Itsehoidossa on kyse omien tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. Se on itsensä ravitsemista ja uudelleen täyttämistä kuluttavassa maailmassa.

Read More